Business Talk Live #6: Bouwen aan een Wendbare Organisatie
We zijn nog niet live

We zijn nog niet live

De uitzending begint binnen enkele ogenblikken

Het is niet noodzakelijk om je browser te verniewen

Business Talk Live #6: Bouwen aan een Wendbare Organisatie

Tijdens deze editie van Business Talk Live gaan we in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Wat is veranderbereidheid en welke factoren liggen daaraan te grondslag?
  • De noodzaak om te werken aan veranderbereidheid
  • Bouwen aan een cultuur waarin verandering wordt omarmd
  • Het vergroten van de veranderbereidheid van individuele medewerkers

Sprekers

Marco de Haas

Marco de Haas

Founder @ The Better Company

Marco daagt directies en raden van bestuur uit om duidelijk te zijn over de strategische ambities, richtingen en onderliggende waarden voor hun bedrijf of onderneming. 

Deze pagina is ontwikkeld namens Business Talk Live en is onderdeel van Streal streaming solution en partners (Webinars.nu). Uw privacy wordt gewaarborgd. Privacy Policy