Webinar
June 2, 2023
10:00 AM - 11:10 AM
Business Talk Live #6: Bouwen aan een Wendbare Organisatie

Ondernemers en bestuurders hebben te maken met voortdurende veranderingen. Organisaties moeten zich in hoog tempo aanpassen aan de steeds veranderende maatschappij. Maar hoe zit het met onze medewerkers? Kunnen zij het tempo van deze veranderingen wel bijbenen? En nog belangrijker, wat kunnen we doen om hun veranderbereidheid te vergroten?

Tijdens deze editie van Business Talk Live gaan we in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Wat is veranderbereidheid en welke factoren liggen daaraan te grondslag?
  • De noodzaak om te werken aan veranderbereidheid
  • Bouwen aan een cultuur waarin verandering wordt omarmd
  • Het vergroten van de veranderbereidheid van individuele medewerkers

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door The Better Company.

Terugkijken

Kijk het webinar nu terug door onderstaand formulier in te vullen.

Sprekers

Marco de Haas

Marco de Haas

Founder bij The Better Company

Marco daagt directies en raden van bestuur uit om duidelijk te zijn over de strategische ambities, richtingen en onderliggende waarden voor hun bedrijf of onderneming. 

Deze pagina is ontwikkeld namens Business Talk Live en is onderdeel van Streal streaming solution en partners (Webinars.nu). Uw privacy wordt gewaarborgd. Privacy Policy